User Tools

Site Tools


0349320181029-tr-ng-d-y-ngh-tr-em-khuy-t-t-t-huy-n-giao-th-y-la-gi

Trường dạy nghề trẻ em khuyết tật huyện Giao Thủy
Thông tin chung
Loại hình Trường dạy nghề
Tổ chức và quản lý
Hiệu trưởng Trần Thị Vải
Thông tin khác
Địa chỉ Giao Nhân, Giao Thủy
Vị trí Nam Định

Trường dạy nghề trẻ em khuyết tật huyện Giao Thủy nằm ở xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Trường dạy nghề và dạy văn hóa bậc tiểu học cho gần 90 học sinh khuyết tật. Các em học sinh bị khiếm thính, mù nhẹ, chất độc màu da cam và một số bị bệnh đao.

Trường nuôi dạy các em trong tỉnh Nam Định và một vài em ở các tỉnh lân cận.

Trường dạy nghề trẻ em khuyết tật huyện Giao Thuỷ đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của UBND tỉnh[1].

Cô giáo hiệu trưởng Trần Thị Vải nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Giáo dục - Đào tạo và được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp vì thành tích xuất sắc trong sự nghiệp "trồng người"[1].

0349320181029-tr-ng-d-y-ngh-tr-em-khuy-t-t-t-huy-n-giao-th-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)