User Tools

Site Tools


0348120181029percieux-saint-paul-la-gi

Épercieux-Saint-Paul

Épercieux-Saint-Paul trên bản đồ Pháp
Épercieux-Saint-Paul

Épercieux-Saint-Paul

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Feurs Xã (thị) trưởng Daniel Pépin
(2008–...) Thống kê Độ cao 319–344 m (1.047–1.129 ft)
(bình quân 330 m/1.080 ft) Diện tích đất1 7,92 km2 (3,06 sq mi) Nhân khẩu2 543  (1999)  - Mật độ 69 /km2 (180 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42088/ 42110 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0348120181029percieux-saint-paul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)