User Tools

Site Tools


0347620181029-hagetaubin-la-gi

Hagetaubin

Hagetaubin trên bản đồ Pháp
Hagetaubin

Hagetaubin

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Pau Tổng Arthez-de-Béarn Xã (thị) trưởng Louis Costedoat
(2008–2014) Thống kê Độ cao 64–128 m (210–420 ft)
(bình quân 91 m/299 ft) Diện tích đất1 18,87 km2 (7,29 sq mi) Nhân khẩu2 507  (2006)  - Mật độ 27 /km2 (70 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64254/ 64370 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0347620181029-hagetaubin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)