User Tools

Site Tools


0347320181029-floirac-lot-la-gi

Floirac

Floirac trên bản đồ Pháp
Floirac

Floirac

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Gourdon Tổng Martel Xã (thị) trưởng Frédéric Bonnet-Madin
(2008–2014) Thống kê Độ cao 90–345 m (295–1.132 ft)
(bình quân 132 m/433 ft) Diện tích đất1 19,02 km2 (7,34 sq mi) Nhân khẩu2 268  (2006)  - Mật độ 14 /km2 (36 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46106/ 46600 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0347320181029-floirac-lot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)