User Tools

Site Tools


0346020181029-floressas-la-gi

Floressas

Floressas trên bản đồ Pháp
Floressas

Floressas

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Cahors Tổng Puy-l'Évêque Xã (thị) trưởng Nicolas Froment
(2008–2014) Thống kê Độ cao 95–286 m (312–938 ft)
(bình quân 253 m/830 ft) Diện tích đất1 13,84 km2 (5,34 sq mi) Nhân khẩu2 145  (1999)  - Mật độ 10 /km2 (26 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46107/ 46700 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0346020181029-floressas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)