User Tools

Site Tools


0344620181029-haut-de-bosdarros-la-gi

Haut-de-Bosdarros

Mairie de Haut-de-Bosdarros.jpg Town Hall of Haut-de-Bosdarros
Haut-de-Bosdarros trên bản đồ Pháp
Haut-de-Bosdarros

Haut-de-Bosdarros

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Pau Tổng Nay-Ouest Xã (thị) trưởng Jean Arriubergé
(2008–2014) Thống kê Độ cao 251–445 m (823–1.460 ft)
(bình quân 262 m/860 ft) Diện tích đất1 12,31 km2 (4,75 sq mi) Nhân khẩu2 257  (2006)  - Mật độ 21 /km2 (54 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64257/ 64800 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0344620181029-haut-de-bosdarros-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)