User Tools

Site Tools


0344420181029-fons-lot-la-gi

Fons

Huy hiệu của Fons
Fons trên bản đồ Pháp
Fons

Fons

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Figeac Tổng Canton of Figeac-Ouest Xã (thị) trưởng Jean Roussiès
(2001–2008) Thống kê Độ cao 212–425 m (696–1.394 ft)
(bình quân 260 m/850 ft) Diện tích đất1 14,95 km2 (5,77 sq mi) Nhân khẩu2 342  (1999)  - Mật độ 23 /km2 (60 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46108/ 46100 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0344420181029-fons-lot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)