User Tools

Site Tools


0344020181029-villemurlin-la-gi

Villemurlin

Huy hiệu của Villemurlin
Villemurlin trên bản đồ Pháp
Villemurlin

Villemurlin

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Orléans (jusqu'en 1926: Gien) Tổng Sully-sur-Loire Xã (thị) trưởng Nicole Lepeltier
(2008–2014) Thống kê Độ cao 120–160 m (390–520 ft) Diện tích đất1 48,95 km2 (18,90 sq mi) Nhân khẩu2 537  (2006)  - Mật độ 11 /km2 (28 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45340/ 45600 Website villemurlin.fr 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0344020181029-villemurlin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)