User Tools

Site Tools


0343920181029-saint-victor-sur-rhins-la-gi

Saint-Victor-sur-Rhins

Saint-Victor-sur-Rhins trên bản đồ Pháp
Saint-Victor-sur-Rhins

Saint-Victor-sur-Rhins

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Saint-Symphorien-de-Lay Xã (thị) trưởng Daniel Bezin Thống kê Độ cao 330–574 m (1.083–1.883 ft)
(bình quân 420 m/1.380 ft) Diện tích đất1 11,43 km2 (4,41 sq mi) Nhân khẩu2 1.041  (2007)  - Mật độ 91 /km2 (240 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42293/ 42630 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0343920181029-saint-victor-sur-rhins-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)