User Tools

Site Tools


0342720181029-peyrilles-la-gi

Peyrilles

Peyrilles2007.jpg
Peyrilles trên bản đồ Pháp
Peyrilles

Peyrilles

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Gourdon Tổng Saint-Germain-du-Bel-Air Xã (thị) trưởng Stéphane Magot
(2008–2014) Thống kê Độ cao 188–384 m (617–1.260 ft)
(bình quân 259 m/850 ft) Diện tích đất1 28,41 km2 (10,97 sq mi) Nhân khẩu2 345  (2007)  - Mật độ 12 /km2 (31 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46219/ 46310 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0342720181029-peyrilles-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)