User Tools

Site Tools


0341820181029-haux-pyr-n-es-atlantiques-la-gi

Haux

Haux trên bản đồ Pháp
Haux

Haux

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Oloron-Sainte-Marie Tổng Tardets-Sorholus Xã (thị) trưởng Jean-Louis Borthelle
(2008–2014) Thống kê Độ cao 266–1.385 m (873–4.544 ft)
(bình quân 324 m/1.063 ft) Diện tích đất1 17,01 km2 (6,57 sq mi) Nhân khẩu2 105  (2006)  - Mật độ 6 /km2 (16 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64258/ 64470 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0341820181029-haux-pyr-n-es-atlantiques-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)