User Tools

Site Tools


0341720181029-fontanes-du-causse-la-gi

Fontanes-du-Causse

Fontanes-du-Causse trên bản đồ Pháp
Fontanes-du-Causse

Fontanes-du-Causse

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Gourdon Tổng Canton of Labastide-Murat Xã (thị) trưởng Chantal Méjecaze
(2008–2014) Thống kê Độ cao 337–442 m (1.106–1.450 ft)
(bình quân 390 m/1.280 ft) Diện tích đất1 15,01 km2 (5,80 sq mi) Nhân khẩu2 68  (2005)  - Mật độ 5 /km2 (13 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46110/ 46240 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0341720181029-fontanes-du-causse-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)