User Tools

Site Tools


0341220181029-saint-thurin-la-gi

Saint-Thurin

Saint-Thurin trên bản đồ Pháp
Saint-Thurin

Saint-Thurin

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Noirétable Xã (thị) trưởng Christian Patard
(2008–2014) Thống kê Độ cao 450–717 m (1.476–2.352 ft)
(bình quân 489 m/1.604 ft) Diện tích đất1 7,35 km2 (2,84 sq mi) Nhân khẩu2 181  (1999)  - Mật độ 25 /km2 (65 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42291/ 42111 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0341220181029-saint-thurin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)