User Tools

Site Tools


0341120181029-riorges-la-gi

Riorges

Riorges trên bản đồ Pháp
Riorges

Riorges

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Roanne-Sud Xã (thị) trưởng Roland Devis
(2008–2014) Thống kê Độ cao 277–334 m (909–1.096 ft)
(bình quân 295 m/968 ft) Diện tích đất1 15,51 km2 (5,99 sq mi) Nhân khẩu2 10.255  (2009)  - Mật độ 661 /km2 (1.710 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42184/ 42153 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0341120181029-riorges-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)