User Tools

Site Tools


0340420181029-h-lette-la-gi

Hélette

Hélette trên bản đồ Pháp
Hélette

Hélette

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Bayonne Tổng Iholdy Xã (thị) trưởng Philippe Etchepare
(2008–2014) Thống kê Độ cao 177–842 m (581–2.762 ft)
(bình quân 278 m/912 ft) Diện tích đất1 23,45 km2 (9,05 sq mi) Nhân khẩu2 686  (2006)  - Mật độ 29 /km2 (75 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64259/ 64640 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0340420181029-h-lette-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)