User Tools

Site Tools


0339520181029-danc-loire-la-gi

Dancé

Dancé trên bản đồ Pháp
Dancé

Dancé

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Saint-Germain-Laval Xã (thị) trưởng Régine Rajot
(2008–2014) Thống kê Độ cao 283–583 m (928–1.913 ft)
(bình quân 350 m/1.150 ft) Diện tích đất1 8,83 km2 (3,41 sq mi) Nhân khẩu2 110  (1999)  - Mật độ 12 /km2 (31 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42082/ 42260 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0339520181029-danc-loire-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)