User Tools

Site Tools


0338220181029-villorceau-la-gi

Villorceau

Villorceau trên bản đồ Pháp
Villorceau

Villorceau

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Orléans Tổng Beaugency Xã (thị) trưởng Daniel Thouvenin
(2008–2014) Thống kê Độ cao 104–121 m (341–397 ft) Diện tích đất1 9,5 km2 (3,7 sq mi) Nhân khẩu2 1.018  (2006)  - Mật độ 107 /km2 (280 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45344/ 45190 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0338220181029-villorceau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)