User Tools

Site Tools


0337020181029-vimory-la-gi

Vimory

Vimory trên bản đồ Pháp
Vimory

Vimory

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Montargis Tổng Amilly Xã (thị) trưởng Serge Bonneau
(2001–2008) Thống kê Độ cao 89–104 m (292–341 ft) Diện tích đất1 26,22 km2 (10,12 sq mi) Nhân khẩu2 1.077  (2006)  - Mật độ 41 /km2 (110 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45345/ 45700 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0337020181029-vimory-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)