User Tools

Site Tools


0336920181029-saint-symphorien-de-lay-la-gi

Saint-Symphorien-de-Lay

Saint-Symphorien-de-Lay trên bản đồ Pháp
Saint-Symphorien-de-Lay

Saint-Symphorien-de-Lay

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Saint-Symphorien-de-Lay Xã (thị) trưởng Pierre Colombat Thống kê Độ cao 305–621 m (1.001–2.037 ft)
(bình quân 440 m/1.440 ft) Diện tích đất1 33,57 km2 (12,96 sq mi) Nhân khẩu2 1.427  (1999)  - Mật độ 43 /km2 (110 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42289/ 42470 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0336920181029-saint-symphorien-de-lay-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)