User Tools

Site Tools


0336820181029-cuinzier-la-gi

Cuinzier

Cuinzier trên bản đồ Pháp
Cuinzier

Cuinzier

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Belmont-de-la-Loire Xã (thị) trưởng Louis Deville
(2001–2008) Thống kê Độ cao 389–610 m (1.276–2.001 ft)
(bình quân 496 m/1.627 ft) Diện tích đất1 5,62 km2 (2,17 sq mi) Nhân khẩu2 590  (1999)  - Mật độ 105 /km2 (270 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42079/ 42460 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0336820181029-cuinzier-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)