User Tools

Site Tools


0335920181029-frontenac-lot-la-gi

Frontenac

Frontenac trên bản đồ Pháp
Frontenac

Frontenac

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Figeac Tổng Cajarc Xã (thị) trưởng Christian Galy
(2008–2014) Thống kê Độ cao 150–370 m (490–1.210 ft)
(bình quân 164 m/538 ft) Diện tích đất1 2,84 km2 (1,10 sq mi) Nhân khẩu2 71  (1999)  - Mật độ 25 /km2 (65 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46116/ 46160 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0335920181029-frontenac-lot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)