User Tools

Site Tools


0335720181029-sesia-apiformis-la-gi

Sesiidae
Sesia apiformis on leaf.jpg
Sesia apiformis adult1.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Phân bộ (subordo) Ditrysia
Liên họ (superfamilia) Sesioidea
Họ (familia) Sesiidae
Chi (genus) Sesia
Loài (species) S. apiformis
Danh pháp hai phần
Sesia apiformis

Sesia apiformis là một loài bướm đêm bắt chước tự nhiên loài ong bầu vàng.

Loài này dễ bị nhầm lẫn với ong bầu vàng và loài bướm đêm ong bầu vàng mặt trăng. Có một lứa một năm. Con bướm bay từ giữa tháng 6 đến tháng 7 và đôi khi đầu tháng 8.

0335720181029-sesia-apiformis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)