User Tools

Site Tools


0335620181029-puyjourdes-la-gi

Puyjourdes

Puyjourdes trên bản đồ Pháp
Puyjourdes

Puyjourdes

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Figeac Tổng Canton of Cajarc Xã (thị) trưởng Piérette Carnajac
(2008–2014) Thống kê Độ cao 251–401 m (823–1.316 ft)
(bình quân 330 m/1.080 ft) Diện tích đất1 7,83 km2 (3,02 sq mi) Nhân khẩu2 49  (1999)  - Mật độ 6 /km2 (16 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46230/ 46260 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0335620181029-puyjourdes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)