User Tools

Site Tools


0334520181029ng-visayas-la-gi

Đông Visayas là một vùng của Philippines. Đây là một trong hai vùng duy nhất không có ranh giới trên đất liền với vùng khác, vùng được chỉ định là Vùng VIII. Vùng gồm 6 tỉnh là Bắc Samar, Đông Samar, Samar, Leyte, Nam Leyte và Biliran. Trung tâm của Vùng là Thành phố Tacloban. Đông Visayas đối diện với Thái Bình Dương. Có một số ý tưởng về việc tách Vùng thành Vùng Biliran-Leyte và Vùng Samar. Vùng Samar mới sẽ có 4 tỉnh Đông, Bắc, Tây, Nam và trung tâm Vùng là Catbalogan. Nhưng hiện nay, ý tưởng trên vẫn chưa được thực hiện. Vùng Đông Visayas, đặc biệt là đảo Samar thướng bị ảnh hưởng bởi các cơn bão nhiệt đới.

Tỉnh/Thành phố Thủ phủ Dân số
(2000)
Diện tích
(km²)
Mật độ
(trên km²)
Biliran Naval 140.274 555,4 252,6
Đông Samar Borongan 375.822 4.339,6 86,6
Leyte Tacloban 1.592.336 5.712,8 278,7
Bắc Samar Catarman 500.639 3.498,0 143,1
Samar Catbalogan 641.124 5,.591,0 114,7
Nam Leyte Maasin 360.160 1.734,8 207,6

Thành phố hợp thành[sửa | sửa mã nguồn]

Thành phố độc lập[sửa | sửa mã nguồn]

¹ Ormoc là thành phố hợp thành độc lập.

0334520181029ng-visayas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)