User Tools

Site Tools


0334120181029-rampoux-la-gi

Rampoux

Rampoux trên bản đồ Pháp
Rampoux

Rampoux

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Gourdon Tổng Canton of Salviac Xã (thị) trưởng Pascal Périé
(2008–2014) Thống kê Độ cao 176–306 m (577–1.004 ft)
(bình quân 269 m/883 ft) Diện tích đất1 5,83 km2 (2,25 sq mi) Nhân khẩu2 88  (1999)  - Mật độ 15 /km2 (39 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46234/ 46340 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0334120181029-rampoux-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)