User Tools

Site Tools


0333320181029-dendrodoris-nigra-la-gi

Dendrodoris nigra
Aphelodoris brunnea may09 pyramid.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Heterobranchia
nhánh Euthyneura
nhánh Nudipleura
nhánh Nudibranchia
Liên họ (superfamilia) Doridoidea
Họ (familia) Discodorididae
Chi (genus) Dendrodoris
Loài (species) D. nigra
Danh pháp hai phần
Dendrodoris nigra
(Odhner, 1924)
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Dendrodoris nigra là một loài sên biển mang trần thuộc nhánh Doridacea, là động vật thân mềm chân bụng không vỏ sống ở biển trong họ Discodorididae.[2]

0333320181029-dendrodoris-nigra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)