User Tools

Site Tools


0333020181029-gignac-lot-la-gi

Gignac

Gignac trên bản đồ Pháp
Gignac

Gignac

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Gourdon Tổng Souillac Xã (thị) trưởng Marcel Labroue
(2008–2014) Thống kê Độ cao 153–356 m (502–1.168 ft)
(bình quân 292 m/958 ft) Diện tích đất1 40,66 km2 (15,70 sq mi) Nhân khẩu2 562  (1999)  - Mật độ 14 /km2 (36 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46118/ 46600 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0333020181029-gignac-lot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)