User Tools

Site Tools


0332120181029-cremeaux-la-gi

Crémeaux

Crémeaux trên bản đồ Pháp
Crémeaux

Crémeaux

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Saint-Just-en-Chevalet Xã (thị) trưởng Ginette Merle
(2008–2015) Thống kê Độ cao 456–912 m (1.496–2.992 ft)
(bình quân 680 m/2.230 ft) Diện tích đất1 33,32 km2 (12,86 sq mi) Nhân khẩu2 904  (1999)  - Mật độ 27 /km2 (70 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42076/ 42260 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0332120181029-cremeaux-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)