User Tools

Site Tools


0330920181029-saint-romain-la-motte-la-gi

Saint-Romain-la-Motte

Saint-Romain-la-Motte trên bản đồ Pháp
Saint-Romain-la-Motte

Saint-Romain-la-Motte

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Saint-Haon-le-Châtel Xã (thị) trưởng André Danière Thống kê Độ cao 290–361 m (951–1.184 ft) Diện tích đất1 27,56 km2 (10,64 sq mi) Nhân khẩu2 1.395  (1999)  - Mật độ 51 /km2 (130 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42284/ 42640 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0330920181029-saint-romain-la-motte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)