User Tools

Site Tools


0330820181029-pouilly-sous-charlieu-la-gi

Pouilly-sous-Charlieu

Pouilly-sous-Charlieu trên bản đồ Pháp
Pouilly-sous-Charlieu

Pouilly-sous-Charlieu

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Charlieu Xã (thị) trưởng Georges Bonnot Thống kê Độ cao 251–331 m (823–1.086 ft)
(bình quân 264 m/866 ft) Diện tích đất1 15,99 km2 (6,17 sq mi) Nhân khẩu2 2.720  (1999)  - Mật độ 170 /km2 (440 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42177/ 42720 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0330820181029-pouilly-sous-charlieu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)