User Tools

Site Tools


0330720181029-craintilleux-la-gi

Craintilleux

Craintilleux trên bản đồ Pháp
Craintilleux

Craintilleux

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Saint-Just-Saint-Rambert Xã (thị) trưởng Pierre Rochette
(2008–2014) Thống kê Độ cao 348–379 m (1.142–1.243 ft)
(bình quân 353 m/1.158 ft) Diện tích đất1 8,22 km2 (3,17 sq mi) Nhân khẩu2 900  (1999)  - Mật độ 109 /km2 (280 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42075/ 42210 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0330720181029-craintilleux-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)