User Tools

Site Tools


0330020181029-ayn-savoie-la-gi

Ayn, Savoie

Hành chính
Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp
Vùng
Tỉnh
Thống kê

Ayn, Savoie là một thuộc tỉnh Savoie trong vùng Auvergne-Rhône-Alpes ở đông nam nước Pháp.

  • Commune của tỉnh Savoie
  • INSEE
  • IGN
0330020181029-ayn-savoie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)