User Tools

Site Tools


0328820181029-combloux-la-gi

Combloux

Combloux, Rhône-Alpes.jpg
Combloux trên bản đồ Pháp
Combloux

Combloux

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Bonneville Tổng Sallanches Xã (thị) trưởng Jean Bertoluzzi
(2008–2014) Thống kê Độ cao 720–1.784 m (2.362–5.853 ft)
(bình quân 960 m/3.150 ft) Diện tích đất1 17,27 km2 (6,67 sq mi) Nhân khẩu2 2.155  (2006)  - Mật độ 125 /km2 (320 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74083/ 74920 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0328820181029-combloux-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)