User Tools

Site Tools


0327820181029-cottance-la-gi

Cottance

Cottance trên bản đồ Pháp
Cottance

Cottance

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Feurs Xã (thị) trưởng Jacques de Lemps
(2008–2014) Thống kê Độ cao 403–656 m (1.322–2.152 ft)
(bình quân 493 m/1.617 ft) Diện tích đất1 13,55 km2 (5,23 sq mi) Nhân khẩu2 551  (1999)  - Mật độ 41 /km2 (110 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42073/ 42360 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0327820181029-cottance-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)