User Tools

Site Tools


0325820181029-cluses-la-gi

Cluses

Cluses vue du Chevran.JPG
Cluses trên bản đồ Pháp
Cluses

Cluses

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Bonneville Tổng Cluses Xã (thị) trưởng Jean-Claude Léger
(2001–2008) Thống kê Độ cao 470–1.175 m (1.542–3.855 ft)
(bình quân 485 m/1.591 ft) Diện tích đất1 10,45 km2 (4,03 sq mi) Nhân khẩu2 18.337  (2006)  - Mật độ 1.755 /km2 (4.550 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74081/ 74300 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0325820181029-cluses-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)