User Tools

Site Tools


0324820181029-robert-magny-laneuville-r-my-la-gi

Robert-Magny-Laneuville-à-Rémy

Robert-Magny-Laneuville-à-Rémy trên bản đồ Pháp
Robert-Magny-Laneuville-à-Rémy

Robert-Magny-Laneuville-à-Rémy

Vị trí trong vùng Champagne-Ardenne

Robert-Magny-Laneuville-à-Rémy trên bản đồ Champagne-Ardenne
Robert-Magny-Laneuville-à-Rémy

Robert-Magny-Laneuville-à-Rémy

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Grand Est Tỉnh Haute-Marne Quận Saint-Dizier Tổng Montier-en-Der Xã (thị) trưởng Christian Mion
(2001–2008) Thống kê Độ cao 134–192 m (440–630 ft)
(bình quân 155 m/509 ft) Diện tích đất1 25,38 km2 (9,80 sq mi) Nhân khẩu2 233  (1999)  - Mật độ 9 /km2 (23 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 52427/ 52220 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0324820181029-robert-magny-laneuville-r-my-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)