User Tools

Site Tools


0324720181029-saint-r-gis-du-coin-la-gi

Saint-Régis-du-Coin

Saint-Régis-du-Coin trên bản đồ Pháp
Saint-Régis-du-Coin

Saint-Régis-du-Coin

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Saint-Genest-Malifaux Xã (thị) trưởng Pierre-Jean Parat
(2008–2014) Thống kê Độ cao 977–1.302 m (3.205–4.272 ft)
(bình quân 1.070 m/3.510 ft) Diện tích đất1 20,4 km2 (7,9 sq mi) Nhân khẩu2 441  (2006)  - Mật độ 22 /km2 (57 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42280/ 42 660 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0324720181029-saint-r-gis-du-coin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)