User Tools

Site Tools


0324220181029-thordisa-la-gi

Thordisa
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
Liên họ (superfamilia) Doridoidea
(không phân hạng)

nhánh Heterobranchia
nhánh Euthyneura
nhánh Nudipleura
nhánh Nudibranchia
nhánh Euctenidiacea

nhánh Doridacea
Họ (familia) Dorididae
Chi (genus) Thordisa
Bergh, 1877[1]

Thordisa là một chi sên biển, nhóm con sên biển mang trần thuộc nhánh Doridacea, là động vật thân mềm chân bụng không vỏ sống ở biển trong họ Dorididae.

Các loài thuộc chi Thordisa bao gồm:[2]

  • Thordisa azmanii Cervera & Garcia-Gomez, 1989
  • Thordisa bimaculata Lance, 1966
  • Thordisa filix Pruvot-Fol, 1951
  • Thordisa villosa Alder & Hancock, 1864
  1. ^ http://www.seaslug.com/Resources/systemat.html
  2. ^ http://www.seaslugforum.net/search.cfm?searchstring=Thordisa
  • Dữ liệu liên quan tới Thordisa tại Wikispecies
0324220181029-thordisa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)