User Tools

Site Tools


0323920181029-gan-pyr-n-es-atlantiques-la-gi

Gan

Gan trên bản đồ Pháp
Gan

Gan

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Pau Tổng Canton of Ouzom Xã (thị) trưởng Francis Pèes
(2014-2020) Thống kê Độ cao 186–478 m (610–1.568 ft)
(bình quân 202 m/663 ft) Diện tích đất1 39,62 km2 (15,30 sq mi) Nhân khẩu2 5.197  (2006)  - Mật độ 131 /km2 (340 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64230/ 64290 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0323920181029-gan-pyr-n-es-atlantiques-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)