User Tools

Site Tools


0323520181029-samo-ns-la-gi

Samoëns

Samoens.jpg
Samoëns trên bản đồ Pháp
Samoëns

Samoëns

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Bonneville Tổng Samoëns Xã (thị) trưởng Jean-Jacques Grandcollot
(2008–present) Thống kê Độ cao 671–2.665 m (2.201–8.743 ft)
(bình quân 710 m/2.330 ft) Diện tích đất1 97,29 km2 (37,56 sq mi) Nhân khẩu2 2.396  (2006)  - Mật độ 25 /km2 (65 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74258/ 74340 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0323520181029-samo-ns-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)