User Tools

Site Tools


0323420181029-prendeignes-la-gi

Prendeignes

Prendeignes trên bản đồ Pháp
Prendeignes

Prendeignes

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Figeac Tổng Figeac-Est Xã (thị) trưởng Pascal Bahu
(2008–2014) Thống kê Độ cao 230–552 m (755–1.811 ft)
(bình quân 400 m/1.300 ft) Diện tích đất1 15,76 km2 (6,08 sq mi) Nhân khẩu2 201  (1999)  - Mật độ 13 /km2 (34 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46226/ 46270 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0323420181029-prendeignes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)