User Tools

Site Tools


0322420181029-cornac-lot-la-gi

Cornac

Cornac trên bản đồ Pháp
Cornac

Cornac

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Figeac Tổng Bretenoux Xã (thị) trưởng David Laborie
(2008–2014) Thống kê Độ cao 142–528 m (466–1.732 ft)
(bình quân 150 m/490 ft) Diện tích đất1 13,76 km2 (5,31 sq mi) Nhân khẩu2 327  (1999)  - Mật độ 24 /km2 (62 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46076/ 46130 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0322420181029-cornac-lot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)