User Tools

Site Tools


0321920181029-pinay-loire-la-gi

Pinay

Pinay trên bản đồ Pháp
Pinay

Pinay

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Néronde Xã (thị) trưởng Johann Gouttebroze
(2001–2008) Thống kê Độ cao 302–470 m (991–1.542 ft)
(bình quân 416 m/1.365 ft) Diện tích đất1 6,62 km2 (2,56 sq mi) Nhân khẩu2 273  (1999)  - Mật độ 41 /km2 (110 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42171/ 42590 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0321920181029-pinay-loire-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)