User Tools

Site Tools


0321720181029-thyez-la-gi

Thyez

Thyez trên bản đồ Pháp
Thyez

Thyez

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Bonneville|Bonneville Tổng Bonneville Xã (thị) trưởng Gilbert Catala
(2008–2014) Thống kê Độ cao 461–1.347 m (1.512–4.419 ft) Diện tích đất1 9,81 km2 (3,79 sq mi) Nhân khẩu2 4.873  (1999)  - Mật độ 497 /km2 (1.290 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74278/ 74300 Website Thyez.net 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0321720181029-thyez-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)