User Tools

Site Tools


0319320181029-couzou-la-gi

Couzou

Couzou trên bản đồ Pháp
Couzou

Couzou

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Gourdon Tổng Canton of Gramat Xã (thị) trưởng Raymond Doumer
(2008–2014) Thống kê Độ cao 138–376 m (453–1.234 ft)
(bình quân 300 m/980 ft) Diện tích đất1 21,72 km2 (8,39 sq mi) Nhân khẩu2 101  (2006)  - Mật độ 5 /km2 (13 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46078/ 46500 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0319320181029-couzou-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)