User Tools

Site Tools


0318920181029-ng-y-t-ng-qu-la-gi

Đám đông vào ngày Boxing Day tại Trung tâm thương mại Eaton ở Toronto
Trận đấu cricket vào ngày Boxing day tại Melbourne Cricket Ground (2006)

Ngày tặng quà (tiếng Anh: Boxing Day) là ngày sau ngày Giáng sinh, thời điểm mà những người được yêu thương sẽ nhận quà, với tên gọi "Hộp quà Giáng sinh" từ người yêu của mình. Ngày nay, "Ngày tặng quà" là một ngày lễ công cộng hoặc ngày nghỉ của ngân hàng diễn ra vào ngày 26 tháng 12. Nếu ngày này trùng ngày vào ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật thì có thể ngày thứ Hai sau đó sẽ là ngày nghỉ lễ công cộng, tùy thuộc vào luật pháp quốc gia hoặc khu vực.[1]

Ngày tặng quà có nguồn gốc từ Vương quốc Anh và được công nhận ở Úc, Canada, New Zealand, và Ireland. Tại Ireland, và ở Vương quốc Anh nó được công nhận là Ngày Thánh Stêphanô hoặc ngày của chim Tiêu liêu (tiếng Ireland: Lá an Dreoilín). Thánh Stêphanô là vị thánh hộ mạng cho các con ngựa, cho nên ngày này còn được liên kết với việc đua ngựa và săn chồn.[1]

Ở Nam Phi, ngày tặng quà được đổi tên thành Ngày của thiện chí trong năm 1994. Trong lịch sử, nó được tổ chức vào Ngày thứ hai của Giáng sinh (2. Weihnachtsfeiertag) tại Đức và cũng là ngày nghỉ lễ. Mặc dù một đạo luật tương tự - Đạo luật về ngày nghỉ lễ ngân hàng 1871 - ban đầu thiết lập ngày nghỉ ngân hàng trên khắp Vương quốc Anh, một ngày sau khi Giáng sinh đã được định nghĩa là tặng quà ở Anh, Scotland và xứ Wales, và ngày lễ của Thánh Stêphanô (Thánh Stephen). Tại Ireland, một kỳ nghỉ ngân hàng thay thế cho ngày 26 tháng 12 chỉ có thể ở Bắc Ireland, phản ánh sự khác biệt pháp lý trong ngày đó của Thánh Stephen không tự động chuyển sang ngày thứ hai trong cùng một cách như Boxing Day.

Tại Canada, ngày tặng quà được đưa vào Bộ luật lao động Canada là một ngày tùy chọn. Chỉ có tỉnh Ontario quy định đây là một ngày nghỉ bắt buộc theo quy định và người lao động được nghỉ có lương.[2]

0318920181029-ng-y-t-ng-qu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)