User Tools

Site Tools


0318820181029-rimaucourt-la-gi

Rimaucourt

Rimaucourt trên bản đồ Pháp
Rimaucourt

Rimaucourt

Vị trí trong vùng Champagne-Ardenne

Rimaucourt trên bản đồ Champagne-Ardenne
Rimaucourt

Rimaucourt

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Grand Est Tỉnh Haute-Marne Quận Arrondissement of Chaumont Tổng Canton of Andelot-Blancheville Xã (thị) trưởng Marie-Louise Jeanniot Thống kê Độ cao 260 m (850 ft) bình quân Diện tích đất1 20,26 km2 (7,82 sq mi) Nhân khẩu2 753  (1 999)  - Mật độ 37 /km2 (96 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 52423/ 52700 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0318820181029-rimaucourt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)