User Tools

Site Tools


0318520181029-colombier-loire-la-gi

Colombier

Colombier trên bản đồ Pháp
Colombier

Colombier

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Bourg-Argental Xã (thị) trưởng Jean-Paul Vallot
(2008–2014) Thống kê Độ cao 649–1.429 m (2.129–4.688 ft)
(bình quân 818 m/2.684 ft) Diện tích đất1 17,86 km2 (6,90 sq mi) Nhân khẩu2 269  (1999)  - Mật độ 15 /km2 (39 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42067/ 42220 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0318520181029-colombier-loire-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)