User Tools

Site Tools


0317820181029-garos-la-gi

Garos

Garos trên bản đồ Pháp
Garos

Garos

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Pau Tổng Arzacq-Arraziguet Xã (thị) trưởng Jean-Marc Theulé
(2008–2014) Thống kê Độ cao 94–236 m (308–774 ft)
(bình quân 191 m/627 ft) Diện tích đất1 12,06 km2 (4,66 sq mi) Nhân khẩu2 209  (2006)  - Mật độ 17 /km2 (44 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64234/ 64410 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0317820181029-garos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)