User Tools

Site Tools


0317720181029-b-c-mindanao-la-gi

Bắc Mindanao là một vùng của Philippines. Vùng được chỉ định là Vùng X và bao gồm 5 tỉnh nẳm ở phần trung-bắc của đảo Mindanao cộng thêm tỉnh đảo Camiguin. Trung tâm Vùng là Cagayan de Oro, một thành phố đô thị hóa cao. Tỉnh Lanao del Norte đã được chuyển sang Bắc Mindanao từ Vùng XII SOCCKSARGEN. Hầu hết dân cư trong Vùng là nhưng người nhập cư đến từ Cebu và Iloilo, ngoài ra cũng có người nhập cư Waray-Waray, Tagalog và Maranao.

Bản đồ Hành chính Vùng Bắc Mindanao
Tỉnh/Thành phố Thủ phủ Dân số
(2000)
Diện tích
(km²)
Mật độ
(trên km²)
Bukidnon Malaybalay 1.060.265 8.293,8 127,8
Camiguin Mambajao 74.232 229,8 323,0
Lanao del Norte Iligan 473.062 2.278,6 207,6
Misamis Occidental Oroquieta 486.723 1.939,3 251,0
Misamis Oriental Cagayan de Oro 664.338 3.081,1 215,6
Cagayan de Oro¹ 461.877 488,86 944,8
Iligan¹ 308.046 813,37 479,5

¹ Cagayan de Oro và Iligan là các thành phố đô thị hóa cao; không được thống kê gộp vào các tỉnh Misamis Oriental và Lanao del Norte.

Bukidnon[sửa | sửa mã nguồn]

Misamis Occidental[sửa | sửa mã nguồn]

Misamis Oriental[sửa | sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Philippine regions

0317720181029-b-c-mindanao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)